giải phẫu người

( Có tất cả 1 bài viết )

PDF Sách Giải Phẫu Người - Trịnh Văn Minh

30-08-2019 23:08:37

Bộ tài liệu quý giá về giải phẫu là 3 cuốn sách “Giải phẫu người” của thầy Trịnh Văn Minh. Tác giả mô tả một cách tỉ mỷ, chi tiết các bộ phận trên cơ thể người. Đây là những quyển sách tiếng Việt đầy đủ nhất về chuyên ngành...