bài giảng giải phẫu học

( Có tất cả 1 bài viết )

PDF Sách Bài giảng Giải Phẫu Học - GS. Nguyễn Quang Quyền

30-08-2019 23:08:37

Bộ sách "Bài giảng Giải phẫu học" của cố giáo sư Nguyễn Quang Quyền được xuất bản lần đầu tiên năm 1982. Qua 12 lần tái bản, bộ sách này đã trở thành sách giáo khoa của trường Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh và là một tài...