• Practical Musculoskeletal Ultrasound 2nd Edition (Siêu âm cơ xương khớp)
  • Practical Musculoskeletal Ultrasound 2nd Edition (Siêu âm cơ xương khớp)
  • Practical Musculoskeletal Ultrasound 2nd Edition (Siêu âm cơ xương khớp)
  • Practical Musculoskeletal Ultrasound 2nd Edition (Siêu âm cơ xương khớp)
  • Practical Musculoskeletal Ultrasound 2nd Edition (Siêu âm cơ xương khớp)
  • Practical Musculoskeletal Ultrasound 2nd Edition (Siêu âm cơ xương khớp)
  • Practical Musculoskeletal Ultrasound 2nd Edition (Siêu âm cơ xương khớp)

Practical Musculoskeletal Ultrasound 2nd Edition (Siêu âm cơ xương khớp)

SKU:

Sách tiếng anh siêu âm cơ xương khớp: Practical Musculoskeletal Ultrasound 2nd Edition

Siêu âm cơ xương khớp thực tế là hướng dẫn lý tưởng, dễ tiếp cận của bạn cho tất cả các kỹ thuật siêu âm cơ xương khớp hữu ích hiện nay và các ứng dụng chính của chúng trong chẩn đoán và quản lý bệnh nhân. Tài liệu tham khảo X quang được cập nhật kỹ lưỡng này bao gồm tất cả những tiến bộ gần đây nhất của công nghệ siêu âm, mang đến hướng dẫn chưa từng có mà bạn cần để tiến hành kiểm tra siêu âm hiệu quả, thu được hình ảnh tối ưu và diễn giải thành thạo các phát hiện của bạn.
".. toàn diện và sâu sắc." Được đánh giá bởi : Tiến sĩ Paula Richards thay mặt Tạp chí RAD, tháng 12 năm 2014

siêu âm cơ xương khớp siêu âm cơ xương khớp xương khớp

Đánh giá sản phẩm

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Chú ý: Không sử dụng các định dạng HTML!