• Kỹ thuật tiêm trong cơ xương khớp (sách Tiếng Anh)
  • Kỹ thuật tiêm trong cơ xương khớp (sách Tiếng Anh)
  • Kỹ thuật tiêm trong cơ xương khớp (sách Tiếng Anh)
  • Kỹ thuật tiêm trong cơ xương khớp (sách Tiếng Anh)
  • Kỹ thuật tiêm trong cơ xương khớp (sách Tiếng Anh)
  • Kỹ thuật tiêm trong cơ xương khớp (sách Tiếng Anh)

Kỹ thuật tiêm trong cơ xương khớp (sách Tiếng Anh)

SKU:
1,650,000đ
2,500,000đ
Kỹ thuật tiêm trong Y học cơ xương khớp - hướng dẫn từng bước thành công này là một tài nguyên đáng tin cậy được sử dụng bởi một loạt các học viên phải đối phó với việc quản lý các khớp đau và mô mềm, đặc biệt liên quan đến thể thao và lạm dụng chấn thương.
- +

Injection Techniques in Musculoskeletal Medicine: A Practical Manual for Clinicians in Primary and Secondary Care

Sách + DVD hướng dẫn rất chi tiết.
Một cuốn sách mà trên Amazon bán là 590$ (14.000.000VNĐ)

Đó là một cuốn sách chất lượng trong lĩnh vực cơ xương khớp

Kỹ thuật tiêm trong Y học cơ xương khớp - hướng dẫn từng bước thành công này là một tài nguyên đáng tin cậy được sử dụng bởi một loạt các học viên phải đối phó với việc quản lý các khớp đau và mô mềm, đặc biệt liên quan đến thể thao và lạm dụng chấn thương.

Theo từng khu vực, hướng dẫn được đưa ra cho từng tổn thương về lựa chọn bệnh nhân phù hợp và cung cấp thuốc. Mỗi kỹ thuật có một trang trải rộng hai trang của riêng nó chứa một mô tả bằng văn bản cùng với một minh họa giải phẫu của khu vực và một bức ảnh cho thấy các mốc giải phẫu cho mũi tiêm.
Minh họa, tài liệu tham khảo, tổn thương, thuốc, tranh cãi!
Chương về các chất tiêm khác; Mốc và hình ảnh hướng dẫn tiêm
Bằng chứng mới nhất trong tài liệu trị liệu tiêm
Phần thực hành thích nghi và đơn giản hóa

kỹ thuật tiêm kỹ thuật tiêm cơ xương tiêm trong cơ xương tiêm cơ xương khớp

Đánh giá sản phẩm

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Chú ý: Không sử dụng các định dạng HTML!